• head_banner_01

Dịch vụ mua sắm

procurement_service

Dịch vụ mua sắm

Với việc tích lũy các yêu cầu của khách hàng để xem xét nhà cung cấp, kiểm tra vận chuyển hoặc quản lý chuỗi cung ứng, Gentolex nhận thấy điều quan trọng là phải thiết lập một dịch vụ thường xuyên cho những khách hàng tin tưởng chúng tôi và sẵn sàng sử dụng các nguồn chuỗi cung ứng đã được chúng tôi chấp thuận.

Nó không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn tránh được sự phức tạp của việc giao dịch với nhiều đầu mối liên hệ cho khách hàng.Về vấn đề này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ mua sắm tùy chỉnh bổ sung với các nguồn chuỗi cung ứng toàn diện và vượt trội nhất trong tay chúng tôi.

Bạn có thể gửi yêu cầu của mình bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ đối sánh và cung cấp những nguồn tốt nhất cho dự án của bạn.