• head_banner_01

Apis khác

  • Teriparatide Acetate API for Osteoporosis CAS NO.52232-67-4

    API Teriparatide axetat cho bệnh loãng xương CAS NO.52232-67-4

    Teriparatide là một 34-peptide tổng hợp, một đoạn 1-34 axit amin của hormone tuyến cận giáp người PTH, là vùng đầu N hoạt động sinh học của 84 axit amin hormone tuyến cận giáp nội sinh PTH.Các đặc tính miễn dịch và sinh học của sản phẩm này hoàn toàn giống với đặc tính của hormone tuyến cận giáp nội sinh PTH và hormone tuyến cận giáp của bò PTH (bPTH).